Els comptes de sostenibilitat a la comptabilitat analítica i de gestió

Gairebé totes les activitats empresarials tenen impactes ambientals i socials. I aquests impactes també suposen costos per a les empreses. Els responsables de prendre decisions a les organitzacions han d’incorporar aquests costos a la gestió de processos i productes, la cadena de subministrament, les inversions, l’avaluació del rendiment, ….

Publica un comentari