El Projecte Europeu DEEP: eficiència energètica i energies renovables en els equipaments municipals

Difondre els resultats del projecte europeu DEEP en els àmbits següents:
– Criteris per a la contractació d'electricitat verda en els equipaments públics.
– Criteris per l'ús d'energies renovables i la promoció de l'eficiència energètica en els equipaments públics.
Conèixer l'estat de la qüestió pel que fa a la disponibilitat actual i futura d'electricitat verda al nostre país.
Conèixer iniciatives innovadores en l'ús d'energies renovables en els equipaments públics que vagin més enllà dels requeriments legals existents: biomassa, geotèrmica i fotovoltàica.
Conèixer les possibilitats de millora de la gestió energètica en els equipaments públics.

Publica un comentari