El Projecte educatiu del mosquit tigre s’adapta al tancament de les escoles

Es tracta d’una presentació virtual (vídeo, àudio, textos i imatges fixes) en la que s’expliquen les característiques del mosquit, el seu cicle vital, els punts habituals de cria i les maneres d’evitar que es reprodueixi. Es posa especial èmfasi en les pautes a seguir per evitar que criï a casa, que es resumeixen en evitar les acumulacions d’aigua, per petites que siguin, buidant regularment testos, galledes o altres recipients que tendeixen a contenir-ne. També s’explica perquè és necessari controlar la població d’aquest insecte, recordant que és vector de transmissió de malalties greus com el dengue, el zika o el chikungunya, de les quals ja se n’ha produït casos autòctons al nostre territori.

Al final d’aquesta presentació, hi ha un qüestionari de 10 preguntes, ideat per poder avaluar el grau de comprensió de la informació transmesa. Un cop omplert, s’ha de clicar per enviar. Després apareix una finestra amb els resultats i amb comentaris relacionats amb la resposta a cada pregunta. D’aquesta manera, l’alumne es pot autovaluar i revisar aquelles qüestions que no hagin quedat prou clares.

Més infromació: DIPSALUT

Publica un comentari