El present i el futur de la gestió sostenible dels espais fluvials

La gestió sostenible dels espais fluvials és una de les eines claus de la planificació hidrològica dimanant dels preceptes de la Directiva marc de l'aigua

Publica un comentari