El Premi Medi Ambient CILMA 2010 s’obre a actuacions de consum responsable, prevenció de residus i reducció de la contaminació

Fins el 31 de desembre es poden presentar les candidatures al Premi, que manté la seva dotació de 5.000 euros per l’actuació guanyadora. El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona convoca el Premi Medi Ambient 2010 amb l’objectiu de reconèixer actuacions, finalitzades l’any 2010, en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat, especialment en la mitigació del canvi climàtic, portades a terme per qualsevol dels ens locals de les comarques de Girona.

Tal i com es va establir en l’edició passada, el Premi manté una única dotació de 5.000 euros. Com a novetats, en aquesta edició s’ha ampliat el marc de les actuacions per incloure iniciatives municipals de consum responsable i prevenció de residus, així com accions per evitar la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i per emissions d’olors. Aquestes temàtiques s’afegeixen a les habituals d’aigua, energia, compra verda, mobilitat sostenible, i preservació de sistemes naturals, manteniment de la biodiversitat i millora del paisatge. També es consideraran les activitats d’informació, sensibilització i educació en el marc d’iniciatives que fomentin l’aplicació de bones pràctiques quotidianes, sempre i quan acompanyin les actuacions dels àmbits anteriors.

A les bases s’afegeix un nou criteri de valoració, l’esforç econòmic net per habitant, que es valora amb fins a 1 punt del total del màxim de 10 que es poden aconseguir. Tanmateix, el criteri de benefici i eficàcia ambiental de la iniciativa és el que més puntua, amb 3’5 punts sobre 10.

El calendari del Premi
El termini per presentar les sol·licituds i la documentació exigida és el 31 de desembre de 2010. La concessió del premi s’efectuarà mitjançant resolució de la Junta Executiva del CILMA i a proposta del jurat, sempre abans de finalitzar el primer semestre de l’any següent a la convocatòria. El lliurament del premi es farà en un acte públic, que a la vegada servirà per donar a conèixer l’actuació als mitjans de comunicació.

El guanyador de l’edició 2009
L’Ajuntament de Figueres va rebre el Premi Medi Ambient del 2009 pel seu projecte d’implantació d’una nova línia de transport urbà mitjançant un autobús elèctric. Palafrugell, Sant Hilari Sacalm, Girona i Vilablareix van ser els altres ajuntaments que van participar en la convocatòria.

Nota de premsa el Premi Medi Ambient CILMA 2010 s’obre a actuacions de consum responsalbe, prevenció de residus i reducció de la contaminació.

Publica un comentari