El planejament territorial i el seu encaix amb el desenvolupament urbanístic local

Els instruments de planificació territorial han de permetre orientar i coordinar els diferents planejaments locals que en aquests moments s’estan revisant a molts pobles i ciutats del nostre país, amb l’objectiu de vertebrar un desenvolupament urbanístic sostenible i equilibrat per al conjunt del territori.

Publica un comentari