El Pla d’acció per a la mitigació del canvi climàtic (2008-2012). Sessió Informativa

Aquest Pla recollirà una sèrie d’accions a realitzar dins les mesures d’actuació en sectors difusos. Tanmateix, també s'hi inclouran:

– Accions destinades a millorar la diversificació de fonts energètiques per tal de reduir la dependència dels combustibles fòssils.

– Accions destinades a la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic.

– Accions orientades a millorar la reducció d’emissions de les indústries incloses a la Directiva del comerç d’emissions.

Publica un comentari