El Parlament aprova la Llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears

Aquesta llei inclou mesures pioneres, que pretenen lluitar contra una problemàtica que causa estralls ambientals, com ara l’abandonament de residus al medi natural. Els objectius que ha marcat la normativa van més enllà dels establerts per la Comissió Europea i es pretén que, amb la seva aplicació, el 2020 s’hagi reduït un 10 % dels residus generats respecte de 2010, i un 20 % el 2030. Per això, serà necessari substituir amb alternatives més sostenibles molts dels productes de plàstic d’un sol ús, com les vaixelles de plàstic, les canyetes per a begudes, els bastonets de les orelles i els bastonets per a caramels, les safates destinades a empaquetar productes alimentaris, que hauran de ser compostables a partir de 2020, o les anelles de plàstic que subjecten paquets de llaunes o botelles de begudes, que hauran de ser de material biodegradable a partir del mateix any.

Font: Parlament de les Illes Balears

Publica un comentari