El paisatge transfronterer de la Cerdanya

Opuscle molt complet que destaca els valors del paisatge de la Cerdanya a banda i banda de la frontera i esbossa el pla de treball a seguir, en el marc d’un projecte que vol esdevenir un instrument de coneixement de la zona, però també –i sobretot– un instrument d’acció, de sensibilització i de compromís, partint de la base que el paisatge és un factor clau per al seu desenvolupament i per a enfortir la consciència de pertànyer a un lloc i a un paisatge comú.

El paisatge transfronterer de la Cerdanya

Publica un comentari