El model energètic català i la integració en el medi ambient

Dos dels indicadors que es prenen com a punt de referència per al desenvolupament d’un país son la taxa de generació de residus i l’increment del consum d’electricitat. El model de consum i desenvolupament econòmic ens aboca necessàriament a la reflexió que proposa aquesta jornada: valorar què es pot canviar i optimitzar per fer viable la realitat en que volem viure.

Publica un comentari