El MARM sotmet a informació pública un esborrany pel que es declaren les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAS) a les zones marítimes

Durant aquest període es podràn presentar les al·legacions o suggeriments que es considerin oportuns.

Més informació

Publica un comentari