El Govern aprova les línies bàsiques que han d’orientar l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

L’objectiu és fer front a la pèrdua de biodiversitat i crear un marc d’actuació comú que defineixi les prioritats d’actuació per a la conservació del patrimoni natural en l’horitzó 2030 a Catalunya.

Publicat al DOGC núm. 7391 de 15.06.2017

Més informació: Departament de Territori i Sostenibilitat

Publica un comentari