El Govern aprova el Decret d’ordenació de l’enllumenat, que permetrà millorar la protecció del medi nocturn

El Govern va aprovar el passat 25 d’agost, el decret que desenvolupa la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció de medi nocturn, norma que estableix i concreta els criteris que regiran l’enllumenat exterior en els propers anys.
L’objectiu és garantir l’eficiència en la il·luminació exterior, tant pública com privada, per evitar el malbaratament energètic i minimitzar l’impacte sobre el medi nocturn, garantint, alhora, la seguretat en el desenvolupament de les activitats nocturnes.

Pel que fa a instal·lacions ja existents, estableix la necessitat d’adequar la senyalització nocturna d’aerogeneradors que causin molèsties o perjudicis a la població per altres d’impacte menor, en un termini de 4 anys. La mesura se suma a les que va introduir a principis d’any la modificació de la Llei 6/2001, que ja obligava a l’eliminació d’aparells obsolets i ineficients, com els fanals que emeten molta llum cap al cel, així com a la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per raons mediambientals i d’eficiència energètica.

Publica un comentari