El Decret d'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

Per tal de conèixer l'abast del Decret, de les pautes i criteris per a la seva correcta aplicació i per analitzar solucions constructives que permetin el seu compliment, l'OCT organitza aquesta jornada conjuntament amb l'Escola Sert i amb la participació de la Direcció General d'Habitatge.

Publica un comentari