El cost de la gestió de residus en un escenari de crisi econòmica

Fòrum de debat per analitzar l’efecte de la crisi econòmica en la gestió de les administracions locals, particularment en la gestió dels residus urbans.

Publica un comentari