El control del corc del suro

Es donaran a conèixer els diferents treballs que s’han anat realitzant per el control del buprèstid C. undatus, a les CCAA (Catalunya, Andalusia, Extremadura i País Valencià).

Publica un comentari