El CILMA proposa millores ambientals en l’ampliació de l’autopista AP-7 entre Girona i Figueres

La solució seria la perllongació de l’AP-7 compactada amb la N-II, com a mínim, de Fornells a Pont de Molins. L’estalvi en la compactació es podria destinar a rescatar-ne el peatge i a la incorporació de mesures correctores a l’AP-7.

Crear un únic corredor de 4+4 carrils a l’AP-7, lliure de peatge per al trànsit pesant i de mobilitat obligada, i una carretera N-II d’ús local i turístic és la proposta del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient per al tram Vilademuls- Pont de Molins.

Amb aquesta solució s’unifica el trànsit pesant i de llarg recorregut en un únic corredor potent, suficient i segur, d’integració del territori i d’unió entre els dos pols socials i econòmics de Girona i Figueres; i es millora i s’adapta la carretera N-II per donar resposta a les necessitats del trànsit local i convertir-la en una via complementària de l’AP-7. Per tant, se segueix el mateix criteri que la mateixa administració competent ha aplicat a la conurbació de Girona, entre els municipis de Fornells de la Selva i Vilademuls.

El CILMA considera que la proposa del Ministeri de Foment de 3+3 carrils a l’AP-7 i 2+2 carrils a l’A-2 duplica esforços econòmics i d’ocupació territorial, insostenibles a llarg termini. “També comporta el col·lapse segur de l’autovia A-2, ja que aquesta infraestructura absorbiria de franc, amb només 2+2 carrils lliures de peatge, el trànsit de llarg recorregut pesant i lleuger, amb la qual cosa l’autopista de peatge AP-7 de 3+3 quedaria desaprofitada”, explica l’estudi tècnic encarregat pel Consell. Per tant, l’ampliació d’aquestes dues infraestructures encavalla recursos econòmics i no soluciona el problema de saturació de la mobilitat.
La solució del CILMA evita el sobrecost i la duplicació de recursos materials i econòmics derivats de la superposició de dues infraestructures. Segons l’estudi de viabilitat econòmica, tot i incrementar un carril més a l’AP-7 i aplicar mesures correctores de connectivitat biològica, social i paisatgística, la nova proposta tindria un estalvi de més de 71 milions d’euros en comparació amb la proposta del Ministeri de Foment. Aquesta quantitat es podria destinar a l’alliberament del peatge en el tram Vilademuls- Pont de Molins.

Així mateix, segons l’informe, la proposta comporta una reducció clara de la fragmentació social, territorial i paisatgística, ja que es disminueix l’efecte barrera a molt menys de la meitat (menys tanques cinegètiques i una mitjana de seguretat enlloc de dues). També s’optimitza l’ocupació en planta (menys estructures d’enllaç). A més, la proposta del CILMA millora la jerarquització del trànsit, és a dir, s’ordenen els diferents tipus  de trànsit i les diferents velocitats i s’evita la interferència ente els diversos tipus de vies. El pesant i de llarg recorregut passaria per l’AP-7,  mentre que el trànsit local i el de maquinària agrícola aniria a la carretera N-II. Aquesta via, d’ús local i turístic, queda completament integrada en l’entorn, amb la restauració paisatgística necessària que s’haurà de dur a terme, i vertebra les diferents necessitats de mobilitat de caràcter local. A aquesta carretera s’incorporaria un carril de reforç per al trànsit lent, i dos carrils més, un seria un carril bici addicional a un costat de la carretera i l’altre una pista forestal per a usos agrícoles.
El CILMA considera que aquesta proposta de modificació promou el desenvolupament econòmic i social dels dos pols comercials i intermodals de la demarcació, Girona i Figueres.

Documentació:
· Informe de compactació dels corredors AP-7 i A-2, tram: Vilademuls- Pont de Molins

Nota de premsa proposta de millores ambientals en l’ampliació de l’autorpista AP-7

Publica un comentari