El CILMA fa 20 anys!

El CILMA celebra 20 anys d’existència i continuarà la seva tasca a partir de l’1 de gener de 2020, integrat en el servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, com a òrgan consultiu i assessor a través del qual es puguin formular propostes i iniciatives municipals i es puguin impulsar les polítiques públiques que s’hagin de dur a terme en l’àmbit de la sostenibilitat.
Hem editat la memòria d’activitats 2016-2019 i una infografia dels 20 anys sobre la tasca feta.

Publica un comentari