El CILMA edita un fullet divulgatiu del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines

El Catàleg identifica prop de 280.000 hectàrees d’interès natural i paisatgístic (47 % del territori gironí)
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona i l’Associació de Naturalistes de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona, han elaborat un material imprès desplegable per divulgar els continguts tècnics i de sensibilització del Catàleg,  iniciat l’any 2000.
El Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines és una iniciativa de l’Associació de Naturalistes de Girona. Amb el suport de la Diputació de Girona, ha estudiat totes les comarques gironines, des de la Costa Brava fins les comarques de muntanya, passant per les franges d’interior i els corredors d’infraestructures viàries.
El Catàleg identifica prop de 280.000 hectàrees d’interès natural i paisatgístic (47 % del territori gironí) i suggereix un seguit de mesures urbanístiques i ambientals que cal aplicar en cada municipi per assegurar la conservació d’aquests espais. Aquest treball és una eina de referència per als ens i agents locals en la gestió del territori.

El desplegable, de caire eminentment divulgatiu, l’ha realitzat l’Associació de Naturalistes de Girona i La Copa SCCL., i l’ha editat el CILMA, amb el suport de la Diputació de Girona, amb l’objectiu de donar a conèixer el Catàleg i la seva utilitat. Se n’ha fet un tiratge de 3.000 exemplars, que s’han enviat a ajuntaments, consells comarcals, centres d’educació secundària, biblioteques, entitats, institucions i consultories ambientals. Amb aquesta actuació, el CILMA vol contribuir a la difusió dels coneixements tècnics i oferir als ens locals una eina clau per desenvolupar el planejament territorial i urbanístic de manera sostenible.

Més informació sobre el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines.
Nota de premsa fullet divulgatiu del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines

Publica un comentari