El CILMA coopera amb el Comitè Europeu de Directors de Carreteres en defensa d’un desplegament sostenible d’infraestructures

El projecte COST 341 sobre Fragmentació d’Hàbitats per Infraestructures lineals del Transport promou unes infraestructures de transport segures i sostenibles a escala europea.

La fragmentació del territori consisteix en una divisió física de l’entorn que per a diferents comunitats animals i vegetals (com ara mamífers, amfibis, rèptils, insectes, ocells o certs tipus de flora) pot ser infranquejable. L’aïllament de les poblacions està provocant la desaparició de moltes espècies de flora i fauna, i la connexió d’aquests espais n’és la solució. Així mateix, en ecosistemes de gran riquesa cal una major densitat d’estructures de permeabilització.

El projecte europeu COST 341 sobre Fragmentació d’Hàbitats per Infraestructures lineals del Transport recomana mesures per conservar la biodiversitat i reduir accidents de trànsit i víctimes de fauna. Per tal de saber com es tracten aquestes qüestions a Europa s’ha creat el Comitè Europeu de Directors de Carreteres (CEDR), el qual també s’encarrega d’estudiar la correcta construcció i manteniment d’infraestructures.
Cal comentar que el principal problema es dóna en la manca de planificació territorial o en l’avaluació per trams de les infraestructures. En corredors d’infraestructures (vies en paral·lel) l’efecte barrera no se suma, sinó que es multiplica. En aquest cas, el lloc on es col·loquin les estructures de permeabilització ha de ser el més complet i coherent possible, per tal que garanteixi la funcionalitat de l’espai connector.
I és en aquest sentit que el CEDR fa possible el coneixement i la detecció de mancances en la implantació de les infraestructures en el territori. Cal recordar, per exemple, les mesures proposades pel CILMA en l’informe de compactació dels corredors AP-7 i A2, tram: Vilademuls- Pont de Molins tenen en compte una avaluació global de l’impacte en reduir a menys de la meitat l’efecte barrera (ja que s’usen menys tanques cinegètiques i una única mitjana de seguretat, enlloc de dues).
Aquesta col·laboració s’ha derivat de la participació del CILMA en la conferència de l’IENE (Infra Eco Network Europe), xarxa d’experts en temes de fragmentació del territori, celebrada a Hongria el passat octubre. El tema d’aquesta edició era detectar quines solucions i oportunitats existeixen per aconseguir una infraestructura viària sostenible a nivell internacional. La participació del CILMA en el congrés va consistir en la
presentació de la seva experiència com a suport a les administracions locals per evitar la fragmentació del territori generat per les grans infraestructures de comunicació a la demarcació de Girona.

Nota de premsa sobre la cooperació amb el Comite Europeu de Directors de Carreteres

Recull de premsa:

El Punt – El CILMA col·labora amb ens europeus

Diari de Girona – El Cilma aposta per infraestructures segures

Publica un comentari