El CILMA convoca el Premi Medi Ambient CILMA 2011 amb una dotació de 5.000 € per l’actuació guanyadora

L'Ajuntament d'Arbúcies va guanyar el Premi Medi Ambient 2010. D'esquerra a dreta: Dr. Josep Arnau, Sra. Carme Córdoba (3a Tinent d'Alcalde d'Arbúcies), Sr. Josep Cortadellas (Delegat territorial de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya), Sr. Lluís Lloret (President del CILMA) i Sr. Jesús Llauró (Vicepresident del CILMA).

Les candidatures, que han de ser accions realitzades el 2011, es poden presentar fins al 31 de desembre.

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona convoca el Premi Medi Ambient 2011 amb l’objectiu de reconèixer actuacions en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat portades a terme per qualsevol dels ens locals de les comarques de Girona. Hi pot participar qualsevol dels ens locals de les comarques gironines i reconeix les actuacions finalitzades l’any 2011.
Per afavorir la participació del major nombre de candidatures, es conserven els diferents marcs d’actuacions. Així doncs, es poden premiar iniciatives municipals relacionades amb aigua, energia, compra verda, mobilitat sostenible, i preservació de sistemes naturals, manteniment de la biodiversitat i millora del paisatge. A més de les ja incloses des de la passada edició de consum responsable, prevenció de residus o accions per evitar la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i per emissions d’olors. S’inclouen també activitats d’informació, sensibilització i educació en el marc d’iniciatives que fomentin l’aplicació de bones pràctiques quotidianes, sempre i quan acompanyin les actuacions dels àmbits anteriors.
Els criteris que es valoren van des del benefici i eficàcia ambiental de la iniciativa (que és l’aspecte que més puntua, amb 3 punts sobre 10), al caràcter innovador de la iniciativa (2 punts), el fet que es pugui exportar o la capacitat de mobilització, entre d’altres.
El guanyador de l’edició 2010
L’Ajuntament d’Arbúcies va rebre el Premi Medi Ambient del 2010 pel seu projecte de recuperació dels espais patrimonials i dels usos tradicionals a l’entorn de la riera d’Arbúcies, convertint el centre d’interpretació en un recurs pedagògic per descobrir els usos de l’aigua, el bosc de ribera i els cultius ecològics. També es van destacar els projectes de la Bisbal d’Empordà o el Consorci de l’Alta Garrotxa.
El calendari del Premi
El termini per presentar les sol·licituds i la documentació exigida és el 31 de desembre de 2011. La concessió del premi s’efectuarà mitjançant resolució de la Junta Executiva del CILMA i a proposta del jurat, sempre abans de finalitzar el primer semestre de l’any següent a la convocatòria. El lliurament del premi es farà en un acte públic, que a la vegada servirà per donar a conèixer als mitjans de comunicació l’actuació.
. enllaç al recull d’actuacions dels ens locals en Medi Ambient i Sostenibilitat 2002-2010:
Recull de premsa:

Publica un comentari