El cicle integral de l'aigua: present i futur

Aquest congrés serà un fòrum de debat i intercanvi d'informació entre empreses, administració i institucions públiques, centres d'investigació i universitats en el que es presentaran els darrers progresos científics i tecnològics aplicables a la gestió sostenible dels recursos hídricos en el cicle integral de l'aigua.

Publica un comentari