Eina sobre el càlcul de l’impacte de la bonificació IBI en autoconsum fotovoltaic

Des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha presentat una eina per ajudar als ajuntaments a calcular l’impacte de les bonificacions en l’IBI per l’autoconsum fotovoltaic.

A través d’aquesta eina en format full de càlcul un ens local podrà determinar l’impacte econòmic que pot tenir la bonificació a l’IBI que apliqui al seu municipi o àmbit territorial en qüestió, per a totes aquelles noves instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic d’energia.

L’ens local pot definir els diferents criteris a aplicar, i en base a un import mitjà i un nombre de instal·lacions que determinem, obtindrà diferents escenaris. Els escenaris resultants poden ajudar a definir l’ordenança fiscal que se’n derivi de la voluntat d’aplicar aquesta bonificació a nivell municipal, impulsant així el canvi cap a un model energètic més just, descentralitzat i sostenible amb el medi ambient.

 L’eina permet definir criteris de la bonificació per a totes les instal·lacions, però si es desitja es poden aplicar criteris específics per a les instal·lacions d’autoconsum col·lectiu/compartit, o per a instal·lacions en les quals el titular formi part d’un col·lectiu social concret (per exemple, famílies nombroses).

Finalment, l’eina facilita la preparació de la memòria econòmica sobre l’impacte econòmic i ambiental de la mesura, pas necessari per a qualsevol modificació d’una ordenança fiscal.

Guia Us Eina Excel – Càlcul Impacte de la Bonificació de l’IBI per Autoconsum

Excel – Càlcul Impacte de la Bonificació de l’IBI per Autoconsum

 

Publica un comentari