Eina per a valorar l’adaptació al canvi climàtic dels espais verds urbans

Des de la Diputació de Barcelona han elaborat aquesta eina per valorar l’adaptació al Canvi Climàtic dels espais verds urbans, que valora aspectes ambientals i socials i també econòmics a través de 30 indicadors, que no només consideren allò fàcilment quantificable, sinó també aspectes subjectius per als quals s’ha pautat un sistema de quantificaió i que permeten obtenir uns resultats associats als objectius de sostenibilitat que s’han volgut considerar.
En el marc del projecte ECTAdapt, es va demanar a la Diputació de Barcelona poder fer la traducció al francés, per tal que aquesta eina es pugui utilitzar en l’Espai Català Transfronterer
Eina per a valorar l’adaptació al canvi climàtic dels espais verds urbans

Publica un comentari