Eficiència i energies renovalbes: respostes domèstiques al canvi climàtic

Curs online que pretén cobrir els aspectes més importants de la relació entre Canvi Climàtic i Energia donant una èmfasi especial a la perspectiva domèstica.
Proporciona coneixements, formació i eines didàctiques que faciliten la reducció de gassos d’efecte hivernacle (GEH) i la realització d’activitats destinades a la mateixa finalitat.

Publica un comentari