Efectes del canvi climàtic en el litoral

Jornada sobre els efectes del canvi climàtic en el litoral, estructurada amb un conjunt d'aportacions científiques que ajudin a definir l'estat de la qüestió i també l'anàlisi de cassos d'experiències en marxa.

Publica un comentari