Edició de la Guia de compra verda per a la prevenció del canvi climàtic a les administracions locals de les comarques gironines

Aquest document s’ha pogut elaborar gràcies a la subvenció per promoure accions de sostenibilitat local obtinguda pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

El projecte ha consistit en realitzar un estudi dels procediments de contractació en tres municipis de les comarques de Girona (un de menys de 1.000 habitants, un d’entre 1.001 i 10.000 habitants i un de més de 10.000 habitants) dels següents grups de productes i serveis:

Fusta i productes de fusta

Paper i productes de paper

Vehicles

Equips informàtics

Subministrament elèctric d’edificis municipals

L’objectiu d’aquesta guia és per una banda incorporar criteris ambientals a la contractació pública d’aquest grup de productes i serveis i per l’altra protocol·litzar els procediments de compra verda tant els subjectes a la normativa europea de compres com a la compra directa, per poder fer-la extensible a qualsevol administració local.

Guia Compra Verda

Publica un comentari