ECTAdapt “Contribuir a l’adaptació de l’espai català transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic”

ECTADAPT

El dia 26 de maig de 2016 es va atorgar la subvenció per a la realització del projecte “ECTAdapt Contribuir a l’adaptació de l’espai català transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic, en el marc de la primera convocatòria del Programa INTERREG V A de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020.

El projecte ECTAdapt té un cost total de 1.031.678,00 €, el 65% del qual està subvencionat gràcies al fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

Els efectes previsibles del canvi climàtic (sequeres, pluges torrencials, manca de neu, augment del nivell del mar, onades de calor, plagues i blooms, etc.) no es limiten a un territori administratiu, sinó que afecten més enllà de les fronteres. Altrament, l’entorn mediterrani està reconegut com un dels més sensibles al desordre climàtic.

En aquest marc, el canvi climàtic té ja conseqüències en la quantitat i la qualitat de l’aigua, en la producció agrícola i silvícola, en la pèrdua de biodiversitat, en el turisme i l’economia (estacionalitat, manca de neu…), en la salut pública (al·lèrgies, epidèmies, mosquits, plagues…), en l’augment i intensitat dels riscos naturals (incendis, inundabilitat, intrusió salina, esllavissades…), entre d’altres.

Per tot això és important ampliar la discussió i treballar a escala de tot el territori català (amb problemes similars als dos costats de la frontera) en termes de reducció d’aquesta vulnerabilitat, i intentar trobar respostes comunes en matèria d’adaptació al canvi climàtic.

En aquest context, el Département des Pyrénées-Orientales va aprovar el 17 de novembre de 2014, associar-se amb la Diputació de Girona i amb el CILMA per compartir sinèrgies en matèria d’adaptació al canvi climàtic, cercant respostes innovadores i adaptades al context local.

El projecte ECTAdapt té com objectiu general, doncs, desenvolupar una política conjunta en matèria d’adaptació al canvi climàtic a escala de tot l’Espai Català Transfronterer (ECT) mitjançant l’anàlisi de la vulnerabilitat del territori, la sensibilització de la població i de tots els agents públics i privats implicats, i la redacció i execució de Plans d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic. L’ECT és el territori format per la província de Girona (Espanya) i el Département des Pyrénées-Orientales (França), i representa una àrea d’influència de prop d’un milió tres-cents mil habitants.

Podeu trobar més informació al web del projecte: https://www.ectadapt.eu

MÉS INFORMACIÓ: Síntesi del Projecte ECTAdapt Programa POCTEFA / MAYORS ADAPT

SEMINARI DE LLANÇAMENT DEL PROJECTE – 24 DE NOVEMBRE DE 2016

 

CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE XARXES D’ACTORS IMPLICATS EN L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER DELS SECTORS: GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME”

Jornada L’Adaptació dels municipis al canvi climàtic: Experiències en gestió forestal, litoral i turisme” – L’adaptation des collectivités au changement climatique: Expériences en gestion forestière, litoral et tourisme – Torroella de Montgrí, 17 de gener de 2019

Resum Tècnic Lot 1 – Gestió forestal adaptativa – Versió CatalàVersió Francès

Resum Tècnic Lot 2 – Litoral – Versió CatalàVersió Francès

Resum Tècnic Lot 3 – Turisme – Versió CatalàVersió Francès

Resum Executiu Lot 1 – Gestió forestal adaptativa – Versió CatalàVersió Francès

Resum Executiu Lot 2 – Litoral – Versió CatalàVersió Francès

Resum Tècnic Lot 3 – Turisme – Versió CatalàVersió Francès

Guia d’accions d’adaptació al canvi climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia i el Clima (PAESC) de l’Espai Català Transfronterer (ECT)

Inventari i una posada en comú de les dades de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic de l’Espai Català Transfronterer

Metodologia dels Plans d’Acció Local per a l’Energia i el Clima (PAESC)

Estudi de la Vulnerabilitat al Canvi Climàtic del cultiu de la vinya a l’Espai Català Transfronterer

Eina per a valorar l’adaptació al canvi climàtic dels espais verds urbans

Vídeos per difondre bones pràctiques i accions d’adaptació: Alenyà, Navata, PotVendres i Tossa de Mar

Enllaç al web de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer:  http://www.eurodistricte.cat/ 

NOTÍCIES:

22/09/2016 – Presentació del projecte en el marc de cicle de jornades Del Pacte a l’Acció de la Diputació de Barcelona

08/05/2017Presentació del projecte ECTAdapt en la jornada ERASMUS + “Towards Low Carbon Societies” de la Universitat de Girona”

21/09/2017 – Presentació del projecte ECTAdapt a la XII International Summer School of the environment Programa Summer School Turisme (català)Programa Summer School Turisme (francès)

16/03/2018 – Presentació ECTAdapt al Seminario sobre cambio climático II Congresso Internacional Migração, mudança climática e economia social em um mundo globalizado (Facultat de Dret de la UdG)Programa_Seminario sobre cambio climático II Congresso Internacional Migração, mudança climática e economia social em um mundo globalizado.

Juny/2018 – Exposició a disposició dels ens locals sobre l’adaptació al canvi climàtic a l’Espai Català Transfronterer

Juliol/2018 – Publicat el mapa de temperatures superficials de tot l’Espai Català Transfronterer (ECT)

Octubre/2018 – Publicació de les ponències de la International Summer School on the Environment: Canvi Climàtic i Turisme

Juny/2019 – Concurs fotogràfic a Instagram «Què li passa, al clima?»

Juny/2019: Vídeo per sensibilitzar la població de l’Espai Català Transfronterer sobre el risc de no adaptar-se al canvi climàtic

 

Socis ECTADAPT

Publica un comentari