ECOTÈCNICS. Estudis i projectes mediambientals

Empresa dedicada a la redacció d’estudis i projectes mediambientals. Estudis d’impacte ambiental, diagnosi ambiental aplicada al territori (PALS, Agenda 21, Plans Especials de protecció), auditories ambientals a l’empresa, assessorament en turisme i medi ambient i educació ambiental.

Publica un comentari