Ecoinstitut Barcelona

Ecoinstitut S.C.C.L és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre formada per professionals de formació acadèmica i bagatge laboral divers. A través d’una gestió horitzontal, participativa i compromesa, traslladem el respecte pel medi ambient i la responsabilitat social que pregonem, a la nostra forma de treballar i al funcionament quotidià de l’organització.

Des de l’any 1999, a Ecoinstitut treballem per la defensa del medi ambient i la incorporació dels principis de la sostenibilitat en tots els sectors de la societat, per a que esdevingui una realitat tant a escala local com global. Amb voluntat transformadora, promovem accions per afrontar els reptes socio-ambientals des de la independència, la rigorositat, l’intercanvi i la creativitat.

Ecoinstitut fa recerca aplicada, assessora i acompanya a aquelles entitats (públiques o privades) que veuen valor en la construcció d’un futur més sostenible, tot proposant solucions amb una repercussió social, econòmica i ecològica positiva.

Publica un comentari