Documents

En aquest apartat es pot accedir als diferents documents i informes obtinguts per la Diputació de Girona i el CILMA en matèria mediambiental, ordenats segons la data d’entrada del document al web. Principalment es fan propostes de millora per a grans infraestructures projectades en el territori, s’estableixen criteris ambientals per a la gestió municipal i es proposen actuacions dels ens locals en diferents àmbits.

La major part de la documentació es pot descarregar en format PDF, però també n’hi ha en altres formats.

Filtre