Divulgació, ciència i món forestal

Els usos i gestió del bosc són posats en qüestió contínuament pels diversos valors que la societat dóna als espais forestals, que a Catalunya ocupen més del 60% del territori. Silvicultura, espais naturals, recerca, activitat forestal, conservació, turisme, economia, serveis ambientals.

Publica un comentari