Diploma de Postgrau: SISTEMES DE CONTROL I CERTIFICACIÓ AMBIENTALS

Donar les eines als tècnics responsables de les indústries per tal d´adaptar-se a les demandes del mercat relatives als aspectes ambientals. També es pretén aportar els coneixements necessaris per a la introducció de millores que reforcin la competitivitat dins del sector del treball.

Publica un comentari