Diploma de Postgrau en Participació Ciutadana i Comunicació

Es pretén estructurar un marc de referència per a la teoria i la pràctica de la gestió pública en les àrees de comunicació i participació ciutadana que subministri a les persones participants una capacitació gerencial en aquestes competències. Al mateix temps, ha d'oferir la possibilitat d'interioritzar i desenvolupar les actituds i els valors que puguin ser especialment importants per a modernitzar i millorar les organitzacions públiques.

Publica un comentari