Diploma de Postgrau en Participació Ciutadana i Comunicació

Contribuir a formar gestors públics, tant des del vessant polític com tècnic, en les diverses dimensions comunicatives i participatives.

Publica un comentari