Diploma de Postgrau: COMUNICACIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT 2a edició

L’objectiu d’aquest curs és formar els participants en un marc conceptual i metodològic que permeti articular el paradigma ambiental amb la matriu comunicativa, capacitar-los en el disseny d’estratègies de comunicació per a la promoció de processos de sostenibilitat i capacitar-los per analitzar plans de comunicació aplicats a contextos de conflicte socioambiental.

Publica un comentari