Diagnosi territorial en materia de connectivitat social, ecològica i paisatgística a escala de la demarcació de Girona. 2005 (DDGI)

Diagnosi territorial en matèria de connectivitat social, ecològica i paisatgística a escala de la demarcació de Girona

Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona. Impactes territorials

Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona. Oportunitats

Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona

Publica un comentari