Diagnosi i perspectiva del vehicle elèctric a Catalunya

Exposar el panorama del vehicle elèctric al nostre país.

Publica un comentari