Desenvolupament del pla d’impuls al medi ambient en el sector hoteler

En el BOE del 31 d’agost de 2013 surt publicat el Real Decret 635/2013 pel que, en el desenvolupament del «Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol», per a la rehabilitació energètica de les seves instal·lacions que regula l’adquisició de crèdits futurs de carboni pel “Fondo de carbono para una economía sostenible”.Mitjançant el present real decret es contempla el procedimient específic per a que el Fondo adquireixi, com a crèdits de carboni, les reduccions d’emissions de CO2 dels allotjaments turístics com a consequència d’obres de rehabilitació que comportin una millora energètica de dues lletres o al menys arribar a una lletra B.
 

Publica un comentari