Deduccions de l'Impost de Societats per a inversions destinades a la protecció del Medi Ambient (Reial Decret 283/2001, de 16 de març (BOE núm. 66, 17/03/2001))

Elements patrimonials de l’immobilitzat material destinats a la protecció del medi ambient i que consisteixen en instal·lacions que tinguin per objecte: evitar o reduir la contaminació atmosfèrica, evitar o reduir la càrrega contaminant que s’aboca a les aigües i afavorir la reducció, la recuperació o el tractament correcte dels residus industrials. També l’adquisició de nous vehicles, industrials o comercials de transport per carretera nous.

Publica un comentari