Debat “Els partits davant del transport públic”

El debat estarà participat per un diputat o diputada representant de cadascun dels sis grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Publica un comentari