D.V. SERVEIS TÈCNICS, S.L.

Consultoria especialitzada en temes d’enginyeria mediambiental, adreçada a empreses, administracions i particulars. Projectes d’Infraestructures mediambientals. Estudis d’avaluació d’impacte ambiental. Auditoria mediambiental. Sensibilització i educació ambiental. Estudis de control i gestió de residus. Estudis agroeconòmics. Projectes i plans de millora agrícola i forestal.

Publica un comentari