Curs sobre la Unió Europea. Els professionals en le procés d'integració eruropea

Proporcionar una informació i formació bàsica sobre la Unió Europea, especialment en aquells temes d’interès per l’àmbit dels estudiants i professionals del medi ambient i membres col·legiats, que permetin entendre què és i què fa la Unió Europea, com s’organitza, com afecten les seves polítiques a la ciutadania i als professionals del medi ambient, i cap a on avança el procés de construcció europea.

Publica un comentari