Curs sobre el nou model de gestió dels residus

Conèixer els principals aspectes normatius, tecnològics i de gestió en el camp dels residus a Catalunya, que tendeixen a enfortir la prevenció i la recuperació dels residus (paradigma residu és recurs), a la implantació de models de recollida diferenciats i noves plantes de tractament, que requereixen del coneixement de la seva gestió.

Publica un comentari