Curs sobre contaminació acústica

Adquirir nocions bàsiques d'acústica que permetin l'avaluació de la contaminació acústica. Conèixer les fonts emissores de soroll i vibracions, els aparells de mesura així com les metodologies d'avaluació. Comprendre l'aspecte territorial de la contaminació acústica.

Publica un comentari