Curs sobre avaluació ambiental de plans, programes i projectes territorials i urbanístics

Analitzar les eines procedimentals per a l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
Precisar l'abast i les metodologies adients per a l'avaluació territorial, urbanística i de projectes.
Fixar els criteris i àmbits d'intervenció per a l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes territorials i urbanístics.

Publica un comentari