Curs Re-New Jobs

CURS RE-NEW JOBS

Curs d’actualització en instal·lacions d’energies renovables i eficiència energètica.

Aquest curs forma part del projecte Green Jobs del Pacte d’alcaldes – Innovació per afavorir la transició cap a una societat en baixes emissions de carboni.

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons social europeu, d’acord amb el Programa d’Ajuts a Projectes innovadors i Experimentals, regulat per l’ordre EMO/312/2012 de 8 d’octubre.

Programa del curs Re-New Jobs

BLOC 1 – Eficiència Energètica

BLOC 2 – Energies Renovables. Instal·lacions Tèrmiques

B2.1 Instal·lacions amb calderes de biomassa

B2.2 Instal·lacions d’energia solar tèrmica

B2_3_Estalvi energètic en sistemes de climatització

B2_4_La bomba de calor geotèrmica

B2_5_Xarxes de districte de calor i fred

B2_6_Instal·lacions productores de Biogàs

BLOC 3 – Energies Renovables. Instal·lacions elèctriques

B3.1 Instal·lacions fotovoltaiques

B3_2_Instal·lacions minieòliques connectades a xarxa i en règim d’autoconsum

BLOC 4 – Sistemes de gestió energètica de les instal·lacions

BLOC 5 – Eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat i en instal•lacions d’ofimàtica

 

 

Publica un comentari