Curs Re-Energy Jobs

CURS RE-ENERGY JOBS

Curs d’ introducció a l’eficiència energètica i les energies renovables

Aquest curs forma part del projecte Green Jobs del Pacte d’alcaldes – Innovació per afavorir la transició cap a una societat en baixes emissions de carboni.

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons social europeu, d’acord amb el Programa d’Ajuts a Projectes innovadors i Experimentals, regulat per l’ordre EMO/312/2012 de 8 d’octubre.

Programa del curs Re-Energy Jobs

BLOC 1 – Política energètica i sistema energètic

BLOC 2 – Eficiència Energètica

B2.1 Marc Normatiu i conceptes bàsics

B2.2 Conceptes bàsics d’eficiència energètica en enllumenat públic

B2.3 Introducció a l’eficiència energètica en edificis

BLOC 3 – Energies Renovables

B3.1 Introducció a les diverses tecnologies energètiques existents

B3.2 Introducció a la producció de calor. Biomassa i energia solar tèrmica

B3.3.1 Introducció als sistemes per bomba de calor amb geotèrmia i xarxes de calor – 1

B3.3.2 Introducció als sistemes per bomba de calor amb geotèrmia i xarxes de calor – 2

B3.4.2 Exemple viabilitat biomassa

B3.5 Introducció a plantes de biogàs

BLOC 4 Eines per al desenvolupament dels projectes

BLOC 5 – Emprenedoria

Publica un comentari