Curs pràctic d’auditories energètiques

El primer pas per un optimització eficient del consum energètic es saber allà on estem: conèixer on consumim l’energia, com i quan. Per això la realització d’auditories i/o diagnosis energètic es bàsic abans de invertir en cap mesura de millora energètica.

Publica un comentari