Curs: La problemàtica dels residus d’amiant a les deixalleries

Establir les disposicions mínimes de seguretat i salut per protegir i prevenir els treballadors contra els riscos derivats de l’exposició a l’amiant durant la feina a les deixalleries.

Publica un comentari